fbpx home LinkedIn Facebook Twitter Instagram medium search

Når en af kønsteoriens og tredjebølge-feminismens grundlæggere besøger Danmark, er #NOTALLMAILS naturligvis på pletten. På Heartland Festival i starten af juni talte filosoffen og sociologen Judith Butler om moderne kønsteori og den modbevægelse, som foregår lige nu.

Køn er noget vi gør

Judith Butler er bedst kendt som forfatter til bogen Gender Trouble (Kønsballade på dansk, red.), hvor Butler argumenterede for, at køn konstrueres gennem det sociale.
Butler argumenterer for, at ens kønsidentitet bliver formet gennem kulturelle normer og forventninger fra samfundet. Fx om, hvordan man er en ’rigtig kvinde’ eller en ’rigtig mand’.

Butlers teorier om det performative køn, altså at køn er noget vi gør, frem for noget naturgivent, har været med til at bane vejen for større bevægelsesfrihed for non-binære, transpersoner eller personer med en ikke-heteronorm seksualitet.*

Kønsideologi og den højrenationale agenda

De seneste år er der imidlertid sket en modbevægelse mod den performative forståelse af køn, og dermed også retten til at leve på en anden måde end den heteronormative. I USA har abortmodstandere fået vind i sejlene i flere stater. I Brasilien vandt den misogyne og anti-LGBTQ+ Jair Bolsonaro præsidentvalget i 2018 efter en valgkampagne, hvor han aktivt gjorde brug af anti-feministisk og anti-kønsteoretisk retorik. Herhjemme har Liberal Alliance fået en formand, der i 2014 skrev, at kvinder biologisk set har behov for at være underdanige, og at mænd derfor egner sig bedre som ledere.

Modstandere af Butler bruger et selvopfundet, negativt ladet begreb, ’kønsideologi’. Her er en lille video, som illustrerer hvad det er, modstanderne af ‘kønsideologi’ siger om sagen (pas på blodtrykket):

Kigger man i historiebøgerne, er ‘kønsideologi’ et tomt, retorisk begreb, oprindeligt opfundet af den katolske kirke tilbage i 90’erne, da FN anerkendte personers seksuelle og reproduktive rettigheder.
Modstanderne argumenterer for, at tilhængere af socialkonstruktivistisk kønsteori vil ødelægge kernefamilien og vores samfund. De mener, at alle bør være tilfredse med det binære køn med dertilhørende feminine og maskuline kønsroller og heteronorm seksualitet.

Kønsteori er at udvide handlemulighederne

På Heartland forklarede Butler, at kønsteori ikke handler om omvendelse eller at flytte personer fra en heteronorm adfærd. Det handler om at øge bevidstheden om de mange forskellige kønsidentiteter, blandt dem som ikke genkender sig selv i det heteronormative.

Vi er nødt til at italesætte vores identitet, for at få anerkendelse og frihed. Det eneste som ødelægges, er idéen om, at der kun findes én måde at bygge et samfund og en familie på. Husk desuden, at der er flere leveformer end familie og parforhold. Man kan godt have bæredygtige relationer uden for disse to kategorier,” sagde Butler.

Jo flere identitetsformer som italesættes, jo flere mennesker kan se sig selv indgå i det fælles normale.

Så hvad byder fremtiden på?

Ifølge Butler er hele idéen om køns- og identitetspolitik, hvor en gruppe, der deler køn, seksuel overbevisning eller lignende, forsøger at overtage magten, noget sludder.

Kønsideologi er en fantasme. De interne diskussioner i de feministiske kredse viser jo tydeligt, at der ikke findes én måde at tale om eller forske i køn på,” sagde hun.

Derfor mener Butler også, at det er vigtigt at bilægge interne stridigheder. Frem for at gå til angreb på andre feminister, bør man være nysgerrig på hvor den anden henter sine argumenter fra.

Vi er nødt til at være smarte i vores argumenter. Der er nok, der gør modstand uden for LGBTQ+-fællesskabet. Vi skal ikke slås internt. Vi er nødt til at reframe vores teorier på en nemt forståelig måde,” sagde hun.

På trods af den megen snak om den nuværende modstand, afsluttede Butler sin tale på en lidt mere positiv note – med stort bifald til følge:

Vi skal huske på, at vi har nydelse, håb, kærlighed, lyst og fantasi på vores side. Så i sidste ende skal vi nok vinde.”

* Har du brug for en guide til de mange forskellige udtryk der findes inden for socialkonstruktivistisk kønsteori og intersektionel feministisk teori? Så tjek fx: En feminists bekendelser’s ordbog på FacebookLGBT’s ordbog)

Indlægget er skrevet med udgangspunkt i Judith Butlers samtale med Lotte Folke på Heartland Festival d. 1. juni. #NOTALLMAILS havde modtaget en presseakkreditering til festivalen.

Foto: Jonatan Nothlev/Heartland